Systemisch werk.

De dagen die ik geef zijn bedoeld voor diegenen, die binnen hun privéleven of organisatie voortdurend aanlopen tegen blokkades. Daarvoor organiseer ik:

Familieopstellingen

Door een familieopstelling te doen worden blokkades zichtbaar. Je krijgt inzicht in de verbindingen en problemen binnen jouw familiesysteem. Het laat zien hoe gebeurtenissen invloed hebben gehad op het welzijn en functioneren van familieleden. Dus ook op jou.

Lees verder

Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling geeft een goed beeld van de verbindingen tussen mensen, teams en afdelingen binnen een organisatie. Je doorziet hoe de samenwerking écht is geregeld. Je ontdekt hoe gebeurtenissen uit het verleden nog steeds invloed hebben op het organisatiesysteem. Kortom, een organisatieopstelling maakt verborgen belemmeringen zichtbaar.

Lees verder

Oudercoaching

Deze training is vooral bedoeld voor kindercoaches, leerkrachten in het basisonderwijs en kindertherapeuten en gaat uit van het systemisch perspectief. Leerproblemen en gedragsproblemen bij kinderen zijn vaak terug te voeren tot het familiesysteem waar een kind uit voortkomt. Wanneer ouders de impact van een familiesysteem begrijpen, zullen zij anders leren kijken naar hun eigen rol en naar de positie die hun kind in het gezin inneemt.

Lees verder …