Oudercoaching vanuit systemisch perspectief

Voor iedereen die met kinderen werkt heb ik de training Oude coaching ontwikkeld. Deze training is vooral bedoeld voor kindercoaches, leerkrachten in het basisonderwijs en kindertherapeuten en gaat uit van het systemisch perspectief.

Doel van de training

Leerproblemen en gedragsproblemen bij kinderen zijn vaak terug te voeren tot het familiesysteem waar een kind uit voortkomt. Ouders en behandelaars zijn zich daar niet altijd van bewust.

Wanneer ouders de impact van een familiesysteem begrijpen, zullen zij anders leren kijken naar hun eigen rol en naar de positie die hun kind in het gezin inneemt. Zij zullen zich anders gaan gedragen en hun kinderen anders benaderen, waardoor er snel verandering komt in verstrikte situaties binnen een gezin. Er komt ruimte, duidelijkheid, rust, vrijheid en geborgenheid.

Werkwijze

De training beslaat één dag per maand, gedurende zes maanden. Tijdens die dag ga je aan het werk om je ‘gereedschapskist’ te vullen met zowel praktische als theoretische kennis. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Ervaringsgericht werken is de basis. Thema’s die aan de orde komen zijn:

  • Ordening,
  • Posities binnen een gezin,
  • Achtergrond,
  • Fenomenologisch waarnemen,
  • Balans tussen denken voelen en doen
  • Lichaamsbewustzijn.

Deze opleiding is nu ondergebracht in de Opleiding bij de Magie van Kindercoaching